0
0
0

Ångerrätt

Ångerrätten gäller inte företag/näringsidkare. Som konsument har du alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen (DHL). Ångerfristen startar den dag du tar emot varan. Du behöva inte ange orsak men en förutsättning är att produkten är oanvänd och oskadad. Om produkten har använts mer än skäligt för att kontrollera funktionalitet, kommer avdrag för värdeminskning att göras (om varan kan betraktas som begagnad). Avdraget dras ifrån beloppet som återbetalas. Varan ska återsändas till oss inom 14 dagar från det att du har åberopat ångerrätten. För att förenkla hanteringen, rekommenderar vi dig att följa nedanstående punkter när du ångrar ett köp:
 • Kontakta oss inom 14 dagar Kundservice (via vårt kontaktformulär eller på kundservice@conrad.se).
 • Lägg tillbaka produkten i originalförpackningen, inkl. tillbehör som t.ex. kabel, bruksanvisning, batterier och fjärrkontroll.
 • Vi rekommenderar att du fyller i returblanketten – laddas ner här – och lägger den i förpackningen. En ifylld returblankett förenklar och snabbar på hanteringen av ditt ärende.
 • Vi rekommenderar att du skickar förpackningen till nedanstående returadress. När du utnyttjar ångerrätten står du för returkostnaden. Kom ihåg att spara inlämningskvittot då du ansvarar för returen.
 • När vi har mottagit varan i retur gör vi en återbetalning inom 14 dagar. Vi betalar tillbaka det belopp som kunden har betalt (med eventuellt avdrag för värdeminskning) vi betalar även tillbaka fraktkostnaden.  Returkostnaden får kunden betala själv. Observera att när din retur anländer hos Östervärns Express har vi ännu inte tagit emot din retur. Detta är bara ett uppsamlingslager. Det är först när din retur anländer till vårt Centrallager i Wernberg som vi börjar behandla din retur. Återbetalningen sker med samma betalningssätt som vid köptillfället. Om vi av en eller annan anledning inte kan återbetala med samma metod som användes för den ursprungliga betalningen kommer vi kontakta kunden för godkännande av det tilltänkta sättet för återbetalning.

  Rekommenderad returadress:

  Conrad Elektronik Norden AB
  c/o - Östervärns Express - TF Freight AB
  Stenyxegatan 34
  213 76 Malmö

  OBS! Vi tar inte emot paket som skickas mot postförskott eller rekommenderat.

   

  Undantag från ångerrätten:

 • Ångerrätten gäller inte för varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla.
 • Ångerrätten gäller inte för en tjänst där fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen.
 • Ångerrätten gäller inte en förseglad ljud- eller bildupptagning samt programvara där förseglingen har brutits.
 • Ångerrätten gäller inte företag/näringsidkare.


 • Konsumentverkets ångerblankett
  Denna ångerblankett kan användas när du som konsumenten vill ångra ett avtal, enligt reglerna i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). Som konsumenten har du även möjlighet att ångra dig på annat sätt än med blanketten men du rekommenderas alltid att spara underlag som visar att du ångrat dig.
  Om du önksar använda denna blankett ska den mailas/skickas till oss, inte till Konsumentverket.
   

  Ändring och avbeställning


  Ändring av beställning Om du behöver ändra något i din beställning kan du göra detta kostnadsfritt fram till dess att paketet expedieras hos Conrad, dvs. fram till dess att du får en orderbekräftelse på mail. Kontakta vår kundservice så fort som möjligt på kundservice@conrad.se då din order börjar behandlas rätt omgående. När din order har expedierats kan vi inte göra några ändringar. Avbeställning Behöver du göra en avbeställning kan du göra detta utan avgift fram till dess att paketet har lämnat vårt lager dvs. fram till dess att du får en orderbekräftelse på mail. Kontakta vår kundservice så fort som möjligt på kundservice@conrad.se då din order börjar behandlas rätt omgående. Om din beställning har hunnit expedieras hänvisar vi till ångerätten som du som konsument alltid har och som är 14 dagar.